Το εργαστήριο ανήκει στη Σχολή Επιστήμών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ. Βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της σχολής στην πανεπιστημιούπολη της Θέρμης έναντι Οικισμού Λήδα Μαρία, (Κεντρικό Γυάλινο κτίριο, 1ος όροφος, τηλ. 2310 992193).

Το εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας,  ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001 (Π.Δ.229/24-7-2001, Α’ 175) και μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης τον Αύγουστο του 2003 (ΦΕΚ 1195, Αριθμ. 51668/Β1/26-8-2003). Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΕΦΑΑ του ΑΠΘ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο των επιστημών της ανθρώπινης κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς και Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δράση στους παρακάτω τομείς:

1. Γνωστικοί μηχανισμοί αντίληψης και οργάνωσης της κίνησης
2. Κεντρικοί και περιφερειακοί μηχανισμοί ελέγχου της κίνησης
3. Έλεγχος κινητικών δεξιοτήτων
4. Μέθοδοι εκμάθησης και ανατροφοδότησης κινητικών δεξιοτήτων
5. Κινητική συμπεριφορά παιδιών, ενήλικων και υπερήλικων ατόμων
6. Αισθητηριακή, γνωστική και κινητική ασυμμετρία
7. Έλεγχος της στάσης του σώματος και της ισορροπίας
8. Γραφοκινητική συμπεριφορά

Τα μέλη του εργαστηρίου συνεργάζονται με διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια του εξωτερικού σε διακρατικές έρευνες που αφορούν κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα, στην υποβολή προτάσεων και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Leave a Reply