Το εργαστήριο «Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης» διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος επιτρέπει την σύγχρονη λήψη βιομετρικών σημάτων για την αξιολόγηση της κινητικής συμπεριφοράς του εξεταζόμενου με σύντομο χρονικό διάστημα, ανώδυνα και με τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας.
Το σύστημα αποτελείται από:

  • 10 βιντεοκάμερες υψηλής ακρίβειας και συχνότητας λήψης για την καταγραφή της κίνησης των μελών και ολόκληρου του σώματος (Bonita 3, Nexus Vicon, Oxford, UK)

a. 10 βιντεοκάμερες υψηλής ακρίβειας και συχνότητας λήψης για την καταγραφή της κίνησης των μελών και ολόκληρου του σώματος (Bonita 3, Nexus Vicon, Oxford, UK)

  •  2 πλατφόρμες αξιολόγησης της στάσης/ισορροπίας  (Balance Plate 6501, Bertec Corp., Columbus, USA, 100Hz)

b. 2 πλατφόρμες αξιολόγησης της στάσης/ισορροπίας (Balance Plate 6501, Bertec Corp., Columbus, USA, 100Hz)

  •   Ασύρματο ηλεκτρομυογράφο 8 καναλιών για την αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργίας (Noraxon U.S.A., Inc)  

c. Ασύρματο ηλεκτρομυογράφο 8 καναλιών για την αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργίας (Noraxon U.S.A., Inc)

  •   Σύστημα  μονοφθάλμιας οπτικής ινηλάτησης (Dikablis Eye Tracking system, Ergoneers)

d. Σύστημα καταγραφής της κίνησης του ματιού (Dikablis Eye Tracking system, Ergoneers)

  •   Σειρά ασύρματων αδρανιακών αισθητήρων (IMU) MTw Awinda για την καταγραφή και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

  •   4 Ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες 6 dof Ascension Nest of Birds καταγραφής κίνησης, σε πραγματικό χρόνο.

  •   2 Tendon Vibrators Techno-Concept -VB 115

 

  • Σύστημα οφθαλμοσκόπιου κεφαλής εμβύθισης σε εικονικό περιβάλλον  HTC Vive

 

 

 

Εξοπλισμός Συσκευές - Λογισμικό Συσκευές υψηλής τεχνολογίας καταγραφής βιομετρικών σημάτων κινητικής συμπεριφοράς Λογισμικό καταγραφής, αποθήκευσης και αξιολόγησης βιομετρικών σημάτων κινητικής συυμπεριφοράς Μάθετε Περισσότερα arrow_right Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Κατευθύνσεις Διερεύνηση εκείνων των διεργασιών δια μέσου των οποίων μορφοποιείται η εξωτερίκευση των εγγενών και επίκτητων κινητικών εκδηλώσεων του ανθρώπου, προκειμένου αυτός να εναρμονιστεί με τα χαρακτηριστικά, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Μάθετε περισσότερα arrow_right
Ερευνητικές Ομάδες Groups Καθηγητή Γεώργιου Γρούϊου Καθηγήτριας Βασιλείας Χατζητάκη Learn More arrow_right Δημοσιεύσεις Publications Σε Περιοδικά - Βιβλία Σε Συνέδρια - Εκδηλώσεις Μάθετε περισσότεραarrow_right

Leave a Reply