Slide Παρεχόμενες Υπηρεσίες Σε ποιούς απευθυνόμαστε Το εργαστήριο έχοντας έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης σε άτομα με κινητικά προβλήματα, αθλητές υψηλού επιπέδου, αθλητές αναπτυξιακών ηλικιών και ηλικιωμένα άτομα Ανάλυση Βάδισης Είναι μια εργαστηριακή δοκιμασία ελέγχου των κινηματικών (τύπος της κίνησης, επίπεδα της κίνησης, κατεύθυνση, εύρος της κίνησης και διάρκεια, ταχύτητες, επιταχύνσεις μελών κ.α.) και κινητικών χαρακτηριστικών (ορισμός των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους ως προς το σημείο εφαρμογής, τη γραμμή εφαρμογής, τη διεύθυνση και το μέγεθος) των μελών του σώματος κατά τη βάδιση. Ρυθμική Δεξιότητα Στο εργαστήριο μας, η ρυθμική δεξιότητα εκτιμάται με ρυθμικές ταλαντώσεις όλου του σώματος στο οβελιαίο επίπεδο ενώ η ρυθμική καθοδήγηση δίνεται από ακουστικό και οπτικό ερέθισμα. Εκτιμάται η έμφυτη συχνότητα (ρυθμός). Στις ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στη ρυθμική τους δεξιότητα, μπορεί να ανήκουν παιδιά με κινητική αδεξιότητα, άτομα με βαρηκοΐα ή άλλες αισθητηριακές διαταραχές. Στατική και Δυναμική Ισορροπία Η στατική και δυναμική ισορροπία αξιολογούνται με μία σειρά από στατικές (διποδική στάση, στάση Sharpened - Tandem και μονοποδική στήριξη) και δυναμικές (ταλάντωση στο οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο, αιωρήσεις ποδιού στους δύο άξονες, βηματισμό σε διαφορετικές διευθύνσεις, δεξιότητα ζωγραφικές «αστεριού» με το πόδι) δεξιότητες αντίστοιχα οι οποίες εκτελούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία για τον εξεταζόμενο. Make an Appointment arrow_right

Σε ποιους απευθυνόμαστε:

Aνάλυση βάδισης:

Είναι μια εργαστηριακή δοκιμασία ελέγχου των κινηματικών (τύπος της κίνησης, επίπεδα της κίνησης, κατεύθυνση, εύρος της κίνησης και διάρκεια, ταχύτητες, επιταχύνσεις μελών κ.α.) και κινητικών χαρακτηριστικών (ορισμός των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους ως προς το σημείο εφαρμογής, τη γραμμή εφαρμογής, τη διεύθυνση και το μέγεθος) των μελών του σώματος κατά τη βάδιση. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη διερεύνηση τυχόνπροβλημάτων κατά τη βάδιση. Εφαρμόζεται περισσότερο σε άτομα με παθολογικά προβλήματα, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά σε άτομα με κακώσεις στα κάτω άκρα και τον κορμό. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ελέγχου μπορούν να εξαχθούν και να συγκριθούν έμμεσα με το γενικό πληθυσμό, σε σχέση με το υγιές μέλος (συχνά μετά την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταγμάτων ή έπειτα από αρθροπλαστικές επεμβάσεις γόνατου – ισχίου) ή σε σχέση με προηγούμενη αξιολόγηση (πχ. προεγχειριτικά – μετεγχειρητικά). Κόστος: 150 ευρώ (όλες οι νόμιμες κρατήσεις περιλαμβάνονται)

Ποια άτομα βοηθάει η ανάλυση βάδισης;
 • Άτομα με εγκεφαλική παράλυσ
 • Άτομα με εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, κακώσεις και άλλες βλάβες του νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων
 • Άτομα μετά από εγκεφαλικό
 • Άτομα με μυοπάθειες/δυσπλασίες
 • Άτομα με μυοσκελετικές κακώσεις
  Άτομα με οστεοαρθρίτιδα (π.χ. γόνατο, ισχίο)
 • Άτομα μετά από ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις
 • Άτομα μετά από αθλητικές κακώσεις, π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξη μηνίσκου
 • Σε άτομα με ακρωτηριασμούς και τεχνητά μέλη

Αξιολόγηση Ρυθμικής Δεξιότητας (ρυθμού):

Ρυθμός είναι ο τρόπος διαδοχής κινήσεων, πράξεων, μουσικής και φυσικών λειτουργιών σε καθορισμένα και επαναλαμβανόμενα χρονικά όρια. Βασική προϋπόθεση για την αντίληψη του ρυθμού είναι η κατανόηση της χρονικής οργάνωσης (μέτρο, τέμπο, περιοδικότητα). Στις ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στη ρυθμική τους δεξιότητα, μπορεί να ανήκουν παιδιά με κινητική αδεξιότητα, άτομα με βαρηκοΐα ή άλλες αισθητηριακές διαταραχές.

Στο εργαστήριο μας, η ρυθμική δεξιότητα εκτιμάται με ρυθμικές ταλαντώσεις όλου του σώματος στο οβελιαίο επίπεδο ενώ η ρυθμική καθοδήγηση δίνεται από ακουστικό και οπτικό ερέθισμα. Εκτιμάται η έμφυτη συχνότητα (ρυθμός) ταλάντωσης και η χρονική απόκλιση της ρυθμικής ταλάντωσης από το ρυθμικό καθοδηγητικό ερέθισμα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εκτιμούνται σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ή με προηγούμενη αξιολόγηση του ατόμου. Στον εξεταζόμενο παρέχονται χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για τον σχεδιασμό πρωτοκόλλων άσκησης για την βελτίωση της ρυθμικής δεξιότητας. Κόστος: 150 ευρώ (όλες οι νόμιμες κρατήσεις περιλαμβάνονται)

Ποια άτομα βοηθάει η αξιολόγηση της ρυθμικής δεξιότητας;

 • Aτομα με προβλήματα στον ρυθμό
 • Aτομα με βαρηκοΐα
 • Παιδιά με κινητική αδεξιότητα

Αξιολόγηση Στατικής και Δυναμικής Ισορροπίας:

Η ισορροπία είναι μία σημαντική ικανότητα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη εκτέλεση τόσο των καθημερινών λειτουργικών δεξιοτήτων όσο και των εξειδικευμένων και σύνθετων αθλητικών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με πλήθος επιστημονικών ερευνών η μειωμένη ικανότητα ισορροπίας οδηγεί το 40% των ατόμων άνω των 65 ετών να πέφτουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (Campbell et al, 1981; Tinetti et al.,1988;2003) και αυτές οι πτώσεις έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση 700.000 καταγμάτων ισχίου κάθε χρόνο. Τα κατάγματα ισχίου από πτώση προβλέπεται να τετραπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 40 χρόνια (Maki et al, 2003). Ομάδες κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων ισορροπίας αποτελούν οι ηλικιωμένοι, παιδιά με κινητική αδεξιότητα, ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις (νόσος του Parkinson, ασθενείς έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ.), άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό ή χειρουργείο (π.χ. αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου), άτομα που πάσχουν από εκφυλιστικές αλλαγές στη γνωστική λειτουργία, το μυοσκελετικό σύστημα και άτομα με αισθητηριακές διαταραχές (απώλεια όρασης, ακοής).

Στο εργαστήριο μας η στατική και δυναμική ισορροπία αξιολογούνται με μία σειρά από στατικές (διποδική στάση, στάση Sharpened – Tandem και μονοποδική στήριξη) και δυναμικές (ταλάντωση στο οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο, αιωρήσεις ποδιού στους δύο άξονες, βηματισμό σε διαφορετικές διευθύνσεις, δεξιότητα ζωγραφικές «αστεριού» με το πόδι) δεξιότητες αντίστοιχα οι οποίες εκτελούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία για τον εξεταζόμενο. Εκτιμάται η μέγιστη απόκλιση και η διασπορά (μεταβλητότητα) του Κέντρου Πίεσης του σώματος στο μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο κατά την εκτέλεση των διαφορετικών ασκήσεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να συγκριθούν σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και με προηγούμενη αξιολόγηση. Στον εξεταζόμενο παρέχονται οδηγίες και συστάσεις για τον κατάλληλο σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για την βελτίωση / αποκατάσταση της ισορροπίας. Κόστος: 150 ευρώ (όλες οι νόμιμες κρατήσεις περιλαμβάνονται)

Ποια άτομα βοηθάει η αξιολόγηση της στατικής και δυναμικής ισορροπίας;

 • Παιδιά και ηλικιωμένοι με προβλήματα ισορροπίας
 • Παιδιά με κινητική αδεξιότητα 
 • Άτομα με εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, κακώσεις και άλλες βλάβες του νωτιαίου μυελού και περιφερικών νεύρων 
 • Άτομα με νευρολογικές παθήσεις (Εγκεφαλικό, Parkinson, κ.τ.λ.)
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Έπειτα από ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις
 • Αθλητικές κακώσεις, π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξη μηνίσκου
 • Άτομα με προβλήματα στο αιθουσαίο σύστημα

Έλεγχος αισθητήριας οργάνωσης:

Είναι μία εργαστηριακή διαδικασία ελέγχου, με επιστημονικά μέσα, του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται και χρησιμοποιούνται οι αισθητηριακές πληροφορίες (όραση, κιναίσθηση και λαβύρινθος) για τον έλεγχο της ισορροπίας. Χρησιμοποιείται για την κλινική διάγνωση προβλημάτων ισορροπίας και λειτουργίας του λαβύρινθου σε ηλικιωμένους ή / και σε νευρολογικούς ασθενείς με συμπτώματα ζάλης και ίλιγγου και αυξημένη συχνότητα πτώσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι εύκολη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Στον εξεταζόμενο παρέχονται οδηγίες και συστάσεις για εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του λαβύρινθου στο έλεγχο της στάσης/ισορροπίας. Κόστος: 150 ευρώ (όλες οι νόμιμες κρατήσεις περιλαμβάνονται)

Ποια άτομα βοηθάει ο έλεγχος της αισθητήριας οργάνωσης;

 • Άτομα με προβλήματα ισορροπίας
 • Άτομα με νευρολογικές παθήσεις (Εγκεφαλικό, Parkinson, κ.τ.λ.)
 • Άτομα με αυξημένα συμπτώματα ζάλης και ιλίγγου
 • Άτομα με αυξημένη συχνότητα πτώσεων

Leave a Reply